Жылжымайтың мүлік

Мүлікті бағалау  қажетті және аса таралған қызмет түрі  болып табылады. EURASIAN-HOLDING мүлікті бағалау бойынша қызметтің барлық түрін ұсынады:бағалау саласында халықаралық стандарттарды басшылыққа ала отырып және құпиялықты сақтай отыра, сапалы,қысқа мерзімде. Компанияның қызметкерлері мүліктің нарықтық,кепілдік,таратушылық немесе басқалай құнын анықтайды.

 

компания жайында нақтырақ

бағалама беру үшін отініш қағазы